Store.kocmezunlar.org ÇEREZ AYDINLATMA METNİ


İşbu Çerez Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla (“Kampus Store”) tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, KUMED logolu ürünlerinin satışının gerçekleştirildiği store.kocmezunlar.org üzerinde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir. 

  1. Çerezler Nedir?

Çerez, bilgisayarınıza ya da mobil cihazlarınıza yerleştirilen küçük metin dosyasıdır. Çerezler web trafiğini analiz etmeye ve web uygulamalarının size birey olarak yanıt vermesine yardımcı olmaktadır. Web uygulaması tercihlerinizle ilgili bilgi toplayıp bu bilgileri hatırlayarak işlemlerini ihtiyaçlarınıza, beğendiğiniz veya beğenmediğiniz noktalara göre uyarlayabilmektedir. Bazı çerezler kişisel veriler içerebilir; örneğin oturum açarken “beni hatırla” seçeneğine tıklarsanız çerez kullanıcı adınızı kaydedebilir. Çoğu çerez kimliğinizin tespit edilmesini sağlayan kişisel veriler toplamamakta, bunun yerine kullanıcıların internet sitemize nasıl geldiği, internet sitelerimizi nasıl kullandığı veya kullanıcının genel konumu gibi daha genel bilgiler toplamaktadır.

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplere Dayanılarak İşlenir?

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. store.kocmezunlar.org üzerinde farklı amaçlarla çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan ilgili çerezin türüne göre veri işleme amaçları ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVK Kanunu kapsamındaki veri işleme şartı değişebilmektedir.

  1. Zorunlu Çerezler

Zorunlu çerezler, store.kocmezunlar.org ’u görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir.  Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız. 

  1. Performans ve Analitik Çerezleri

Performans çerezleri, store.kocmezunlar.org ’u görüntüleyen kişi sayısı ile store.kocmezunlar.org trafiğini takip ve analiz etmemizi sağlar. Bu çerezler sayesinde store.kocmezunlar.org  üzerindeki alanlardan hangilerinin en sık ya da seyrek ziyaret edildiği gibi bilgileri edinebilir ve store.kocmezunlar.org ’un trafiğini optimize edebiliriz. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız. 

  1. İşlevsellik Çerezleri

İşlevsellik çerezleri, store.kocmezunlar.org ’da kişiselleştirme ve tercihlerin hatırlanması amaçları ile kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler zorunlu çerezler dışında kalır ve işlevselliği sağlama amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartına dayanmaktayız.

  1. Kişiselleştirilmiş Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Kişiselleştirilmiş reklam çerezleri, sizlere store.kocmezunlar.org ’da veya store.kocmezunlar.org  haricindeki mecralarda görüntüleme geçmişinize ve ziyaretçi profilinize uygun olarak kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet tanıtımı yapmak için kullanılır. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için Kanun m.5 kapsamında veri işleme şartı olarak “açık rızanıza” dayanmaktayız. 

Aşağıda store.kocmezunlar.org ’da kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. store.kocmezunlar.org ’da hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz İnternet Sitesi haricindeki sağlayıcılar tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Çerez Adı

Sağlayıcı        

Kullanım amacı

Kullanım Süresi

XSRF-TOKEN

Kampus Store

Form verilerinin güvenliğini sağlar.

Oturum süresince

kampus_store_session

Kampus Store

Oturum verilerinin şifrelenerek tutulmasını sağlar.

Oturum Süresince


Performans ve Analitik Çerezleri

Çerez Adı

Sağlayıcı 

Kullanım amacı

Kullanım Süresi


İşlevsellik Çerezleri

Çerez Adı

Sağlayıcı 

Kullanım amacı

Kullanım Süresi


Kişiselleştirilmiş Reklam ve Pazarlama Çerezleri

Çerez Adı

Sağlayıcı 

Kullanım amacı

Kullanım Süresi  1. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilir?

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarikçilerimiz ile bilgi teknolojisi altyapısı ve çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, iş ortaklarımıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara, Kanun’un 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

  1. Kişisel Verileriniz Hangi Yöntemlerle Toplanır?

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır. 

  1. KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz: 

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [store.kocmezunlar.org] adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak tarafımıza iletmeniz durumunda ‘Kampus Store’ talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ‘Kampus Store’  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  1. Çerezler Engellenebilir Mi?

Web tarayıcınızın ayarını değiştirebilir ve bu kapsamda çerezleri kabul edebilir veya reddedebilirsiniz. Çerezleri kabul etmek istemezseniz çoğu tarayıcı şunları yapmanıza izin verir: (i) tarayıcınızın ayarlarını çerez aldığınızda bildirecek şekilde değiştirmek (böylece çerezleri kabul veya reddedebilirsiniz), (ii) mevcut çerezleri devre dışı bırakmak veya (iii) tarayıcınızı otomatik olarak çerezleri reddedecek şekilde ayarlamak. Ancak çerezleri devre dışı bırakmanız veya reddetmeniz halinde internet sitemizdeki hesabınızı tanıyamayacağımız ve sizinle ilişkilendiremeyeceğimiz için internet sitemizdeki bazı özelliklerin ve hizmetlerin düzgün çalışmayacağını dikkatinize sunmak isteriz.

Bazı popüler web arama motorlarında çerezleri engelleme veya izin verme talimatları hakkında detaylı bilgiyi aşağıdaki kaynaklardan elde edebilirsiniz.

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=tr

https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma?redirectlocale=tr&redirectslug=%C3%87erezleri+a%C3%A7%C4%B1p+kapatma

https://support.apple.com/tr-tr/HT201265

https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac